Wyniki finansowe SES za czwarty kwartał i cały 2017 rok

Rok 2017 był dla SES rokiem ważnych zmian. Utworzyliśmy dwa segmenty ukierunkowane na rynek – SES Video i SES Networks, dzięki którym mamy możliwość zrealizowania wzrostu naszych usług w przyszłości

Luksemburg, 23 lutego 2018 r. – Spółka SES S.A. ogłosiła wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2017.

Najważniejsze dane finansowe:

  • Przychody: 2035,0 mln EUR, spadek o 1,6% (-5,2% przy stałym kursie(1)); SES Video -3,6%(1) i SES Networks -1,9%(1).
  • Marża EBITDA 65,1% (2016: 70,2% i 66,7% przy stałym kursie(1)).
  • Zysk netto 596,1 mln EUR (2016: 962,7 mln EUR, w tym 495,2 mln EUR zysku powiązanego z konsolidacją O3b).
  • Zarząd proponuje wypłacenie dywidendy za 2017 r. w wysokości 0,80 EUR za akcję serii A (2016: 1,34 EUR).

 

      Change (%)     Change (%)
EUR million FY 2017 FY 2016 Reported Like-for-like(1) Q4 2017 Q4 2016 Reported Like-for-like(1)
Revenue 2 035,0 2 068,8 -1,6 % -5,2 % 507,8 578,7 -12,2 % -8,7 %
EBITDA 1 324,2 1 451,5 -8,8 % -7,6 % 329,6 390,6 -15,6 % -12,2 %
EBITDA margin 65,1 % 66,7 %(1)     64,9 % 67,6 %(1)    
Operating profit(2) 610,6 820,3 -25,6 % -14,4 % 162,2 209,9 -22,8 % -20,2 %
Deemed gain on disposal of equity interest -- 495,2 n/m n/a -- -- -- --
Net profit attributable to SES shareholders 596,1 962,7 -38,1 % n/a 201,6 138,6 +45,4 % n/a
Earnings per share 1,21 EUR 2,18 EUR -44,5 % n/a 0,41 EUR 0,27 EUR +51,9 % n/a
Dividend per A share 0,80 EUR 1,34 EUR -40,3 % n/a n/a n/a n/a n/a

1) Comparative figures are restated at constant FX to neutralize currency variations and assuming (on a pro forma basis) that RR Media and O3b had been consolidated from 1 January 2016. FY 2016 EBITDA margin as reported was 70.2%
2) Before deemed gain on disposal of equity interest (relating to consolidation of O3b) of EUR 495.2 million in 2016

 

Komentarz Karima Michela Sabbagha, prezesa i dyrektora generalnego: – Rok 2017 był dla SES rokiem ważnych zmian. Utworzyliśmy dwa segmenty ukierunkowane na rynek – SES Video i SES Networks, dzięki którym mamy możliwość zrealizowania wzrostu naszych usług w przyszłości. Wyniki finansowe okazały się być poniżej naszych oczekiwań ze względu na trudną sytuację rynkową w całym 2017 roku oraz problemy z niektórymi satelitami.

Zaczynamy dostrzegać pierwsze korzyści wynikające z naszego programu inwestycyjnego. W 2017 roku wynieśliśmy na orbitę trzy nowe satelity, w 2018 r. już dołączyły do nich kolejne dwa. Te działania wraz z kolejnymi wyniesieniami zaplanowanymi na lata 2018 i 2019 zapewnią nam wystarczającą ilość pojemności satelitarnych i możliwości dostosowania usług do do potrzeb naszych klientów. Jest to szczególnie ważne dla szybko rosnącego rynku lotniczego. W ramach transformacji strategicznej uruchomiliśmy program „Fit-for-Growth”, który zapewni optymalizację i wykorzystanie naszych „światowej klasy” zasobów oraz wzrost wydajności wewnętrznej. Kontynuując adaptację do nowego modelu operacyjnego i finansowego oraz inwestując w nasz przyszły wzrost, zdecydowaliśmy o zmianie wskaźnika dywidendy, aby rozwój działalności zapewnił nam wzrost w późniejszych latach.

SES Video dostarcza większą liczbę kanałów większemu gronu odbiorców należących do większej liczby segmentów premium niż jakikolwiek inny operator satelitarny. Biorąc pod uwagę portfel zamówień o wartości 5,3 mld EUR, nasza działalność w obszarze treści wideo wykazuje się znaczną skalą, rentownością i odpornością na wahania rynkowe. SES Networks to z kolei jedyny podmiot zdolny połączyć rozwiązania uwzględniające orbitę geostacjonarną i średnią orbitę okołoziemską oraz innowacyjne technologie naziemne w jedną atrakcyjną ofertę dla klientów ukierunkowanych na transmisję danych. Postawiliśmy sobie za cel reinwestowanie przepływów pieniężnych pochodzących z naszej działalności na rzecz długofalowego wzrostu, ze szczególnym naciskiem na SES Networks. Mimo że 2018 rok będzie upływać pod znakiem transformacji, SES spodziewa się uzyskać wzrost oraz atrakcyjną rentowność, czego dowodzą zaprezentowane dziś plany do roku 2020.”

Najważniejsze wydarzenia

Przychody SES Video w 2017 r. sięgnęły kwoty 1383,0 mln EUR i były niższe o 3,6% w porównaniu z analogicznym okresem, przy stałym kursie. Otoczenie rynkowe w segmencie Video wciąż charakteryzuje się nasiloną konkurencją. Wyjątkowo negatywny wpływ na działalność firmy miały usterki satelitów oraz opóźnienia w wyniesieniu ich na orbitę, jak również krótkookresowe zdarzenia w spółce MX1, które uniemożliwiły odnowienie niektórych umów. W 2018 r. należy się spodziewać obniżenia przychodów o 15–20 mln EUR w segmencie HD+ w związku z wdrożeniem standardu IFRS 15, jednak bez wpływu na przepływy pieniężne.

Przychody SES Networks zmniejszyły się o 1,9% (w porównaniu z analogicznym okresem, przy stałym kursie) i wyniosły 646,1 mln EUR. Zmniejszenie wyników za IV kw. 2017 r. w ujęciu rok do roku wiąże się przede wszystkim ze znaczną sprzedażą transponderów w segmencie Mobility w IV kw. 2016 r. Po wyłączeniu tego zdarzenia segment Mobility utrzymał swój poziom sprzedaży w ujęciu rok do roku, natomiast w segmencie Fixed Data nastąpił spadek o 8,4%, a w segmencie Government wzrost o 5,5%. Wzrost SES Networks pomiędzy III a IV kw. 2017 r. wyniósł 7,4%, przy stałym kursie walutowym.

SES Networks tworzy, finansuje i wdraża unikatowe rozwiązania w dziedzinie usług przetwarzania danych, które cieszą się popularnością wśród klientów na całym świecie. Pod względem sprzedaży, IV kw. 2017 r. okazał się najlepszy dla SES Networks, która ponad dwukrotnie zwiększyła roczny wolumen sprzedaży w porównaniu z II kw. 2017 r. W IV kw. otrzymano również znaczną liczbę istotnych zamówień na usługi, które przełożyły się na powstanie nowych przychodów na początku 2018 r.

Wartość portfela zamówień SES oczekujących na realizację wynosi 7,5 mld EUR (2016: 8,1 mld EUR w sprawozdaniu i 7,6 mld EUR przy stałym kursie walutowym). Brak zmienności w ujęciu rocznym wskazuje, że spółka z powodzeniem zastępuje przychody zrealizowane w ciągu roku. Złożone już zamówienia odpowiadają za ponad 80% przychodów prognozowanych na 2018 r.

Wzrost SES w przyszłości jest możliwy dzięki udanym wyniesieniom na orbitę satelitów SES-10, SES-11 i SES-15 w 2017 r. oraz SES-14 i SES-16 w 2018 r. W dalszej części roku, SES planuje wyniesienie SES-12 oraz kolejnych czterech satelitów konstelacji O3b, których przeznaczeniem jest maksymalizacja korzyści wynikających z obecności na średniej orbicie okołoziemskiej (MEO) dla klientów z grupy docelowej.

W przyszłości, wraz z rozwojem rynku oraz identyfikacją nowych obszarów wzrostu, struktura przychodów oraz marży będzie ulegać zmianie. Firma SES uaktualniła wytyczne i dostarczyła szerszych informacji w celu lepszego zrozumienia obecnych wyników i perspektyw na przyszłość. Prognozy na 2018 r. łączą ostrożność wynikającą z kontynuacji przekształceń działalności SES z wzmocnioną wiarą w istotny wzrost w kolejnych dwóch latach i w okresie późniejszym. Uwzględniając dokonane inwestycje, plany dotyczące nakładów inwestycyjnych w latach kolejnych oraz zmienioną koncepcję modelu operacyjnego, SES przewiduje wzmocnienie poszczególnych pozycji bilansowych.

W związku z powyższym, Zarząd wysunął propozycję obniżenia wskaźnika dywidendy za 2017 r. do 0,80 EUR za akcję serii A, a więc zmniejszenie o 40% w stosunku do 2016 r. Zmiana ta jest korzystna dla SES i umożliwi umocnienie sytuacji finansowej przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wzrostu i stopniowego zwiększania dywidendy w przyszłości.

 

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu:

Piotr Dobosz
Havas PR Warsaw
piotr.dobosz@havas.com
Tel.: +48 22 444 08 04
Tel. kom. +48 609 507 045

 

Obserwuj nas nas w mediach:

Twitter: https://twitter.com/Astra_Polska
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ses
Facebook: https://www.facebook.com/SES.Satellites
YouTube: http://www.youtube.com/SESVideoChannel
Blog: https://www.ses.com/news/blogs
Galeria zdjęć: https://www.ses.com/media-gallery
Raporty SES dostępne są pod adresem: https://www.ses.com/news/whitepapers

 

O SES

SES jest wiodącym operatorem satelitów telekomunikacyjnych, oferujących zróżnicowane i skalowalne usługi oparte na systemach satelitów GEO-MEO. Flota satelitarna SES obejmuje ponad 50 satelitów geostacjonarnych (GEO) oraz 12 satelitów średnioorbitalnych (MEO). Spółka koncentruje się na całościowych rozwiązaniach, oferowanych przez dwie główne jednostki: SES Video oraz SES Networks.

Firma świadczy usługi transmisji satelitarnej, których odbiorcami są stacje telewizyjne, dostawcy treści i Internetu, operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej, rządy oraz inne instytucje. Do SES należą między innymi: system satelitarny ASTRA, zapewniający największy w Europie zasięg usług DTH (Direct-to-Home), ogólnoświatowy dostawca usług transmisji danych O3b Networks, oraz MX1, czołowy dostawca szerokiej gamy innowacyjnych usług multimedialnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ses.com.