Rozporządzenie budynkowe

Wszystkie kanały z oferty ASTRA mogą być dostępne bez dodatkowych kosztów czy inwestycji ze strony klienta końcowego.

Zgodnie z tzw. rozporządzeniem budynkowym regulującym m.in. kwestie instalacji satelitarnej w nowo budowanych domach wielorodzinnych (Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku, Dz.U. 2012 poz. 1289), nowe przepisy obowiązujące od 23 lutego 2013 roku dają możliwość wyboru dowolnej oferty, np. telewizji satelitarnej, bez konieczności prowadzenia dodatkowego okablowania czy montażu indywidualnej anteny.

Oznacza to, że wszystkie kanały z oferty ASTRA mogą być dostępne bez dodatkowych kosztów czy inwestycji ze strony klienta końcowego.

Zobacz pełną listę dostępnych programów niekodowanych nadawanych z satelitów ASTRA z pozycji orbitalnej 19.2°E.