Polityka prywatności

Polityka prywatności

Spółka SES przykłada dużą wagę do kwestii prywatności w Internecie. Szczególnie ważne dla nas jest, aby wiedzieli Państwo, co dzieje się z informacjami, które otrzymujemy od Państwa drogą internetową. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje wykorzystanie przez nas informacji zgromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony lub w związku z nią

Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe zgromadzone na tej stronie?

SES S.A. („SES”), spółka prawa Luksemburga (nr rejestracji podatkowej: LU 18953352) z siedzibą w Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, Wielkie Księstwo Luksemburga, jest operatorem strony ASTRA umieszczonej pod adresem https://pl.astra.ses.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Można przeglądać strony SES bez przedstawiania się i udzielania jakichkolwiek informacji na swój temat. Nasze serwery internetowe gromadzą wyłącznie adresy IP osób odwiedzających nasza stronę. Dane te są gromadzone w celu uzyskania informacji dotyczących liczby wizyt, średniego czasu, jaki odwiedzający spędzają na stronie, jakie podstrony są oglądane najczęściej itd. SES wykorzystuje te dane do pomiaru ilości odwiedzin na swoich stronach oraz doskonalenia ich zawartości. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować użytkownika – służą nam one jedynie w lepszej obsłudze strony internetowej. Dostęp do tych danych mają również firmy zajmujące się na zlecenie SES pomiarami.

Gdy wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (również poprzez naszą aplikację Live Chat), gromadzimy i wykorzystujemy te dane (tzn. nazwisko, adres, numer telefonu i adres email) do poniższych celów:

 • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania;
 • przetwarzanie zamówień lub wniosków złożonych przez Państwa;
 • umożliwienie Państwu dostępu do konkretnych informacji o koncie, np. do sieci Extranet;
 • tworzenie i udoskonalanie naszych produktów i usług.

Od czasu do czasu chcielibyśmy też wykorzystać Państwa dane osobowe do:

 • badań rynku i śledzenia danych sprzedaży;
 • informowanie Państwa o naszych produktach, usługach i wydarzeniach;
 • przekazania informacji naszym partnerom, którzy mogą być zlokalizowani poza EOG, aby umożliwić im przesłanie informacji mogących Państwa zainteresować.

W ramach świadczenia usług oferowanych na naszych stronach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Kraje te mogą nie posiadać przepisów dotyczących ochrony danych takich jak EOG; podejmiemy jednakże kroki w celu dalszej ochrony Państwa prawa do prywatności.

W przypadkach innych niż zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu spółki lub Państwa istotnych interesów, nie będziemy ujawniać żadnych danych umożliwiających identyfikację bez Państwa pozwolenia, o ile ujawnienie nie jest wymagane na mocy prawa.

Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zażyczy sobie, abyśmy zaprzestali wykorzystywania informacji o nim do opisywanych powyżej celów, powinien nas o tym zawiadomić drogą mailową pod adresem [email protected]. Zaprzestaniemy wykorzystywania tych informacji do wymienionych celów w możliwie jak najkrótszym czasie.

Prawa związane z danymi osobowymi

Zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE, użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z danymi osobowymi:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 • prawo do wiedzy, które dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy oraz prawo do żądania ujawnienia tych informacji;
 • prawo do żądania poprawy niepoprawnych danych;
 • prawo do żądania usunięcia danych.

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

W sprawie wszelkich innych pytań oraz skarg związanych z ochroną danych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem:

Inspektor ochrony danych, Grupa SES
Château de Betzdorf
L-6815 Betzdorf
Wielkie Księstwo Luksemburga

[email protected]

Wykorzystanie plików cookie

Na naszych stronach korzystamy z plików cookie w celu poprawienia skuteczności funkcjonowania przeglądarek.

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona zapisuje na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzają Państwo stronę. Plik cookie pozwala stronie na zapamiętanie Państwa działań i preferencji (takich jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje dotyczące wyświetlania) oraz zapisanie informacji o Państwa komputerze (adres IP, region geograficzny oraz rodzaj wyszukiwarki).

Z jakich plików cookie korzysta SES?

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: stałych i sesyjnych. Stałe pliki cookie pomagają nam w rozpoznawaniu istniejących użytkowników. Po wejściu na strony SES stały plik cookie zostaje zapisany w Państwa przeglądarce i odczytany, gdy wrócą Państwo na naszą stronę. Sesyjne pliki cookie są przechowywane tak długo, jak trwa sesja (zazwyczaj bieżąca wizyta na stronie lub sesja w przeglądarce).

W jaki sposób SES korzysta z plików cookie?

Używamy plików cookie na wszystkich naszych stronach i we wszystkich aplikacjach. Każda przeglądarka, z której zostaną załadowane nasze strony, otrzyma od nas pliki cookie.

Jakich plików cookie używa SES?

 • Uwierzytelnianie: SES korzysta z plików cookie, które przechowują dane uwierzytelniania.
 • Preferowane funkcje i usługi: SES korzysta z plików cookie, dzięki którym wiemy jakie są Państwa preferencje językowe oraz mogą ułatwić Państwu wypełnianie formularzy na stronach SES.
 • Wyniki, analiza i badania: SES wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy stron Google Inc. (‘Google’). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu analizy zachowań użytkowników stron. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje i analizuje je, aby opracowywać raporty na temat aktywności związanych ze stronami internetowymi oraz aby świadczyć inne usługi związane z aktywnością na stronach internetowych i wykorzystywaniem Internetu. Informacje te Google może przekazywać osobom trzecim, o ile będzie to wymagane przepisami prawa lub o ile osoby trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie firmy Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Zmiana ustawień plików cookie

Użytkownik może kontrolować i/lub usuwać pliki cookie zgodnie z życzeniem – szczegółowe informacje pod adresem http://www.allaboutcookies.org/. Mogą Państwo usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się na Państwa komputerze i wprowadzić w przeglądarce ustawienia, które zapobiegną ich zapisywaniu. Jednak jeśli Państwo to zrobią, przy każdej wizycie na naszych stronach będą musieli Państwo ręcznie ustawiać preferencje, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie.

Retencja danych

Wszelkie informacje związane z danymi nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania danych, zgodnie z prawnie obowiązującymi ograniczeniami czasowymi.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wprowadziliśmy technologię i polityki w celu ochrony Państwa prywatności przez nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem; będziemy je uaktualniać wraz z pojawieniem się nowych technologii.

Wykorzystanie Państwa danych osobowych przez inne podmioty

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za polityki prywatności i praktyki innych stron, nawet jeśli:

 • użytkownik wszedł na inną stronę używając linka zamieszczonego na naszych stronach; lub
 • użytkownik wszedł na naszą stronę za pośrednictwem linku z innej strony.

Zalecamy kontrolowanie Polityki prywatności każdej strony, którą odwiedzasz i kontakt z jej właścicielem lub operatorem w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Zmiany i aktualizacje

Co pewien czas możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności i w sposobie, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe; zmiany te zamieścimy na tej stronie. Prosimy regularnie sprawdzać naszą Politykę prywatności.

Kontakt

Więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności możesz uzyskać od Inspektora ochrony danych SES pod adresem: dataprot[email protected]